TỦ CẤY VI SINH BIOBASE
TỦ CẤY VI SINH BIOBASE
38,000,000 đ
8%

Giá: 34,890,000 đ

Tủ cấy vi sinh ESCO
Tủ cấy vi sinh ESCO

Giá: Liên hệ

TỦ CẤY VÔ TRÙNG
TỦ CẤY VÔ TRÙNG

Giá: Liên hệ

TỦ NẢY MẦM
TỦ NẢY MẦM

Giá: Liên hệ

Tủ sấy Memmert UF160m
Tủ sấy Memmert UF160m
72,000,000 đ
10%

Giá: 64,500,000 đ

Tủ sấy Memmert UN55 plus
Tủ sấy Memmert UN55 plus
49,000,000 đ
8%

Giá: 45,100,000 đ

TỦ SẤY NẤM
TỦ SẤY NẤM

Giá: Liên hệ

Tủ vi khí hậu Binder
Xe kéo lò hơi
Xe kéo lò hơi

Giá: Liên hệ

Xi lanh bán tự động
Xi lanh Inox
Xi lanh Inox

Giá: Liên hệ

Xi lanh tự động
Xi lanh tự động

Giá: Liên hệ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN Để hưởng các chương trình khuyến mại của Việt Đức